Ølholm Kærvej, 7160 Tørring

1,6 ha frijord egnet til afgræsning, andejagt el. rekreative formål, lige uden for Ølholm by. Kan erhverves af alle.

1,6222 ha. engareal/naturgrund (ubebygget landbrugslod) beliggende i Ølholm Kær, kun ca. 5-600 fra bygrænsen til Ølholm by -

Grunden afgrænses af vandløb/bæk i begge ender. Der er et fornuftigt læskur på grunden. Hele arealet er indhegnet. Anvendeligt til dyrehold ligesom det er tilladt for ejer selv at gå på jagt. Der er vådområder i området, og mange andefugle færdes her. Der er brønd med vand på grunden.

Denne landbrugslod er en del af et kæmpe sammenhængende kærområde, måske nordeuropas største.

Ligger i afstand af kun ca. 3-400 m til Gudenåen.

Arealet er frijord og kan erhverves af alle.

Der kan ikke gives tilladelse til byggeri på arealet, er det formentlig tilladt at foretage forbedringer og vedligeholdelse på det eksisterende skur på grunden, så det er muligt at skabe en lille oase med de muligheder det indebærer.

Hvem kommer først til dette stykke dejlige natur tæt på byen, og så alligevel beliggende helt fredfyldt omgivet af andre marker og tæt på skov og krat.

Der er p.t. hektarstøtte på arealet, som kan bevares såfremt arealet erhverves af ejer af en landbrugsejendom som i forvejen er berettiget til hektarstøtte, da der efter nye regler skal sammenlagt ejes arealer på mindst 5 ha. for fortsat bevarelse af muligheden for at søge hektarstøtte.

Nu nedsat i alt kr. 35.000.- Således pris pr. hektar nu kun kr. 62.500,- Prisen er derfor fast og ikke til yderligere forhandling.